Đơn Hàng

Danh sách các đơn hàng đi Nhật làm việc theo diện thực tập sinh tất cả các ngành như may mặc, nông nghiệp, xây dựng, cơ khí, chế biến thực phẩm,… Ngoài ra còn có các đơn hàng điều dưỡng viên và kỹ sư.

Các đơn hàng tại công ty chúng tôi đều có đặc điểm chung là mức lương hấp dẫn, hơn nữa lại rất nhiều các đơn hàng công xưởng, làm việc trong nhà.

Tôi muốn được tư vấn thêm về các đơn hàng khác

Hiện tại các đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản tại công ty chúng tôi chủ yếu là đơn hàng đi Nhật 3 năm. Số lượng các đơn hàng 1 năm sẽ ít hơn.

Lưu ý: Hỗ trợ 100% chi phí đi lại cho người lao động lên công ty tham gia ứng tuyển và lựa chọn đơn hàng.

1/1